Mina Tjänster

Rådgivande samtal

kortare kontakt utifrån specifik frågeställning, kan gälla dig själv eller någon i din närhet. Här ger jag ofta råd för hur man kan tänka kring hjälpmedel och förståelse av en funktionsnedsättning och hur den påverkar en persons vardag.

Psykoterapi

regelbundet återkommande och systematiserade samtal en kortare eller längre tid med syfte att förstå orsaken till de problem man har och att arbeta mot de mål man önskar. Vi utformar terapin gemensamt och jag bidrar med min kompetens inom både PDT och KBT och min kunskap kring olika svårigheter. Inom KBT fokuserar vi på dina symtom och utformar strategier du kan lära dig för att bemästra dem. Inom PDT lägger vi fokus mer på vem du är/självkännedom, vad har du med dig i ditt bagage

Ärende/metodhandledning

riktar sig mot dem man "har hand om" kan tex. vara

patienter/klienter/boenden/arbetstagare inom psykiatrin, sjukvården, äldrevården, handikappomsorgen m.fl. Här ger jag ofta råd i pedagogiskt bemötande tex. lågaffektivt

bemötande eller att utforma olika hjälpmedel. Kunskap kring att förstå människors beteende vid tex. kris eller stress är också något jag bidrar med.

Arbetsmiljöhandledning/teamutveckling


riktar sig gentemot personal med frågor som hur vi är mot varandra på arbetet, hur vi tar hand om varandra - syftet är att må bättre i arbetsgruppen. Om personalen mår bra och har det gott ihop mår våra ”brukare” också bättre. Här inleder jag oftast med att personalen får ge en bild av de ”brukare” de tar hand om, därefter får personalen arbeta med sig själva som verktyg.

Utbildning/Föreläsningar

Jag erbjuder utbildning och föreläsningar inom olika områden tex. stresshantering, tydliggörande pedagogik för personer med autism/intellektuella funktionsnedsättningar, lågaffektivt bemötande, olika pedagogiska hjälpmedel som tex. att använda sociala berättelser, göra och använda sig av informella bedömningar, m.m.